Giới thiệu

Tôi là gì? Tôi là mọi sự vật, hiện tượng bạn thấy trong cuộc sống. Tuy nhiên, để hiểu được tôi không hề đơn giản đâu. Bạn phải thật kiên trì đó.